שיעור פרשת שבוע

*The event takes place weekly during the day Wednesday At 19:00

כיבוד קל מוגש למשתתפים

Upcoming event:
Wednesday 19/06/2024
19:00
Chabad Pedro La Laguna