התוועדות חסידית

*The event takes place weekly during the day Shabbat At 12:45
Upcoming event:
Saturday 25/05/2024
12:45
Chabad Pedro La Laguna