התוועדות חסידית

*The event takes place weekly during the day Shabbat At 12:45
Upcoming event:
Saturday 01/04/2023
12:45
Chabad Pedro La Laguna